RB_6/2018 30 maja 2018 r.

 

Temat: Raport roczny za 2017 rok

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

załączniki:

2017_RAPORT ROCZNY_pobierz

2017_OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA _pobierz

2017_SPRAWOZDANIE FINANSWOE EUROSNACK S.A._pobierz

2017_SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EUROSNACK S.A._pobierz

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka  Prezes Zarządu