RB_5/2022 31.05.2022 Raport roczny za 2021 rok

Treść raportu:
Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2021 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załączniki 

RAPORT ROCZNY_pobierz 

Sprawozdanie Zarządu za 2021 _pobierz 

Sprawozdanie finansowe za 2021_pobierz

Informacje dodatkowe  i objasnienie do Sf _pobierz  

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta dot.Eurosnack 2021_pobierz