RB_5/2020 26.05.2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, iż z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, Emitent wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 15 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem raportu rocznego za rok 2019 był dzień 29 maja 2020 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu