RB 5/2011 14 lutego 2011 r.

RB 5/2011   14 lutego 2011 r.

Raport okresowy za IV kwartał.

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna :
Par.5 ust.1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

    * EUROSNACK Q4 2010.pdf rozmiar: 435.7 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

    * Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
    * Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu