RB_4/2018 14 lutego 2018r

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu