RB_3/2020 14.02.2020r RAPORT OKRESOWY ZA IVQ2019

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarzadu

Pobierz raport