RB_3/2019 14 lutego 2019r

Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2018 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

RAPORT IVQ2018_pobierz

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu