RB_2/2017 14 lutego 2017 r.

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

raport za IVQ2016_