RB_1/2023 11.01.2023_Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

 

przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku - 14 lutego 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 15 maja 2023 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2022 rok - 31 maja 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 14 sierpnia 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 14 listopada 2023 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło  -Wiceprezes Zarządu