RB_1/2018 9 stycznia 2018

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka