RB 17/2011 31 maja 2011r

Raport roczny za 2010 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załącznki :1. Raport roczny za 2010 rok.
2. Opinia biegłego rewidenta
3. Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Spółki w roku 2010
4. Informacje dodatkowe i objasnienia do sprawozdania finansowego
5. Raport uzupełniający opinie biegłego rewidenta
6. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
  • Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu