RB 16/2010 10 listopada 2010 r.

RB 16/2010   10 listopada 2010 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Załączniki:

    * EUROSNACK_Q3_2010.pdf rozmiar: 234.7 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

    * Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
    * Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu