RB_14/2019 14.11.2019 Raport okresowy za III Q 2019

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

pobierz załącznik