RB_12/2020 7.09.2020

 

Temat: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Eurosnack SA

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7 września 2020 Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 10/2020 powołała Pana Mirosława Tomasza Wlazło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Eurosnack S.A.

 

Życiorys Wiceprezesa Zarządu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

załącznik_życiorys Mirosław Tomasz Wlazło