RB_12/2019 14.08.2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

pobierz raport