RB_12/2018_14 listopada 2018 r_Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2018 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

ZAŁĄCZNIK_pobierz