RB 12/2017 11 sierpnia 2017 r

 

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

załącznik_pobierz