RB_11/2018 14 sierpnia 2018 r

 

Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2018 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

załącznik

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu