RB_10/2020 14.08.2020 RAPORT ZA IIQ2020

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka

załącznik