RB 10/2016 13 maja 2016r

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

raport IQ2016 EUROSNACK_pobierz

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny