12/2023 14.11.2023 Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 roku spółki Eurosnack SA

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załącznik _pobierz

9/2023 14.08.2023 Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku spółki Eurosnack SA

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

załącznik_pobierz

RB 4/2023 31.05.2023 Raport roczny za 2022 rok

Treść raportu:

Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2022 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

pobierz załączniki

RAPORT ROCZNY 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022 

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2022

RB 3/2023 15.05.2023 Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 roku spółki Eurosnack SA

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

załącznik_pobierz 

RB 2/2023 14.02.2023 Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

załącznik_pobierz 

 

RB 14/2022 27.12.2022 Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem

 

Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od oraz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 10/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023.

 

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., która została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujace Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

RB_13/2022 14.11.2022 Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

pobierz załącznik_

 

RB_11/2022 16.08.2022Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

pobierz raport 

RB_5/2022 31.05.2022 Raport roczny za 2021 rok

Treść raportu:
Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2021 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

załączniki 

RAPORT ROCZNY_pobierz 

Sprawozdanie Zarządu za 2021 _pobierz 

Sprawozdanie finansowe za 2021_pobierz

Informacje dodatkowe  i objasnienie do Sf _pobierz  

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta dot.Eurosnack 2021_pobierz 

RB_4/2022 16.05.2022 Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

pobierz raport 

RB_3/2022 14.02.2022 Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za IVkwartał 2021 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu

pobierz raport 

RB 20/2021 15.11.2021 Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załącznik_pobierz

 

RB_17/2021 16.08.2021_Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

pobierz załącznik_

 

 

RB_11/2021 28.05.2021 Raport roczny za 2020 rok

Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2020 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

RAPORT ROCZNY _pobierz 

Sprawozdanie Zarządu za 2020r _pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2020 r _pobierz 

Dosatkowe ifnormacje i objaśnienia do SF za 2020 pobierz 

Sprawozdanie biegłego rewidenta dot. Eurosnack _pobierz 

RB_8 14 maja 2021 r Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA


Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik _pobierz  

RB 3/2021 RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2020 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław  Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

ZAŁĄCZNIK _pobierz

2020-11-13_Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2020 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław  Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu  

pobierz raport

RB_10/2020 14.08.2020 RAPORT ZA IIQ2020

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka

załącznik

 

6/2020 29.06.2020_RAPORT ROCZNY ZA 2019R

Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2019 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

do porania

2019_ECK_Sprawozdanie Finansowe

2019_ECK_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

2019_ECK_Sprawozdanie Zarządu za 2019

2019_Raport Roczny_LIST DO AKCJONARIUSZY

2019_Dodatkowe objaśnienia i inf. do SF

RB_4/2020 15.05.2020 RAPORT ZA IQ2020


Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał w 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

pobierz załącznik 

RB_3/2020 14.02.2020r RAPORT OKRESOWY ZA IVQ2019

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarzadu

Pobierz raport

RB_14/2019 14.11.2019 Raport okresowy za III Q 2019

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

pobierz załącznik

RB_12/2019 14.08.2019 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

pobierz raport

 

RB_6/2019 31 maja 2019_Raport roczny za 2018 r.

Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2018 rok.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r pobierz

Raport roczny za 2018 r pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2018 r pobierz

Opinia i raport biegłego rewidenta pobierz

 

 

4/2019 2019-05-15 Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał w 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

pobierz

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_3/2019 14 lutego 2019r

Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2018 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

RAPORT IVQ2018_pobierz

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_12/2018_14 listopada 2018 r_Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał w 2018 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

ZAŁĄCZNIK_pobierz

 

RB_11/2018 14 sierpnia 2018 r

 

Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał w 2018 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

załącznik

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RB_6/2018 30 maja 2018 r.

 

Temat: Raport roczny za 2017 rok

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

załączniki:

2017_RAPORT ROCZNY_pobierz

2017_OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA _pobierz

2017_SPRAWOZDANIE FINANSWOE EUROSNACK S.A._pobierz

2017_SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EUROSNACK S.A._pobierz

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka  Prezes Zarządu

 

 

RB 5/2018 15 maja 2018 r

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

załącznik -pobierz 

RB_4/2018 14 lutego 2018r

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał w 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

RB 13/2017 14 listopada 2017 r

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

załącznik_pobierz

RB 12/2017 11 sierpnia 2017 r

 

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

załącznik_pobierz

 

RB 6/2017 31 maja 2017 r

 

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2016 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

załączniki:

Raport roczny 2016_pobierz

Opinia i raport biegłego rewidenta _pobierz 

Sprawozdanie finansowe_pobierz 

Spawozdanie Zarządu_pobierz 

RB 5/2017 10 maja 2017 r

 

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RAPORT ZA IQ 2017_załącznik_pobierz 

RB_2/2017 14 lutego 2017 r.

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

raport za IVQ2016_

 

RB 21/2016 14 listopada 2016 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent Samoistny

RAPORT III KWARTAŁ 2016_pobierz

 

 

RB 19/2016 16 sierpnia 2016 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

ZAŁĄCZNIK_RAPORT ZA IIQ2016

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska – Prokurent Samoistny

RB 13/2016 3 czerwca 2016 rok

 

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

RAPORT ROCZNY ZA 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015

OPINIA I RAPORT BIGŁEGO REWIDENTA ZA 2015

SPRAWODANIE ZARZĄDU ZA 2015 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka  Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny 

 

RB 10/2016 13 maja 2016r

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

raport IQ2016 EUROSNACK_pobierz

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny

 

RB 4/2016 15 lutego 2016r

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku_pobierz

RB 37/2015 16 listopada 2015

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 raport III Q 2015 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko – Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska – Prokurent 

RB 23/2015 14 sierpnia 2015 r.

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EUROSNACK II Q 2015

RB 12/2015 15 maja 2015 r

Temat: Raport roczny za 2014 rok

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2014 rok.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

 

2014_Opinia i Raport Biegłego Rewidenta 

2014_RAPORT ROCZNY 

2014_INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2014_WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

2014_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI ZARZĄDU

 

RB 11/2015 15 maja 2015 r

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

załącznik

RB 3/2015 13 lutego 2015

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

załącznik raport IVQ2014

RB 30/2014 14 listopada 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wsylewicz - Członek Zarządu 

 

załącznik ; raport 3 Q2014

RB 21/2014 14 sierpnia 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

raport II kwartał 2014 

RB 13/2014 23 maja 2014

Temat: Raport roczny za 2013 rok

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2013 rok.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

załączniki 

2013_EUROSNACK_raport roczny
2013_EUROSNACK_opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport
2013_EUROSNACK_sprawozdanie finansowe
2013_EUROSNACK_sprawozdanie zarządu

RB 10/2014 15 maja 2014

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

załącznik_raport IQ2014_

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB 4/2014 14 lutego 2014

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

załącznik RAPORT IVQ 2013

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 37/2013 14 listopada 2013r

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

 

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załącznik 

Osoby reprezentujące spółkę

 

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 

 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RB 30/2013 14 sierpnia 2013

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

 Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załącznik EUROSNACK S.A. II KWARTAŁ 2013R

Osoby reprezentujące spółkę

 

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 

 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RB 14/2013 28 maja 2013 r

Temat: Raport roczny za 2012 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2012 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

załączniki do pobrania

Informacja Zarządu za 2012 r.

Sprawozdanie Finansowe za 2012 r.

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta za 2012 r.

 

RB 11/2013 15 maja 2013 r

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

 

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załącznik Raport za I kwartał 2013 r

Osoby reprezentujące spółkę

 

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

 

RB 5/2013 14 lutego 2013 r

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

 

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załącznik

Osoby reprezentujące spółkę

 

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

 

 

RB 32/2012 14 listopada 2012

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

 Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

 Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załączniki EUROSNACK 3Q2012

Osoby reprezentujące spółkę

 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

 

 

RB 11/2012 15 maja 2012 r

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

 

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

 Załącznik 

Raport okresowy za I kwartał 2012 r

 

RB 10/2012 11 maja 2012 r

Temat: Raport roczny za 2011 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska –Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

Załączniki do Raportu Rocznego za 2011 rok:

Informacja Zarządu za 2011 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta za 2011 rok 

 

RB 5/2012 14 lutego 2012 r

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

załączniki

EUROSNACK 4Q2011

 

RB 49/2011 14 listopad 2011r

RB  49/2011   z dnia 14 listopad 2011r

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2011 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 Załącznik

*Raport za III kwartał 2011 roku pdf .513,1KB 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu


 

 

RB 17/2011 31 maja 2011r

Raport roczny za 2010 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załącznki :1. Raport roczny za 2010 rok.
2. Opinia biegłego rewidenta
3. Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Spółki w roku 2010
4. Informacje dodatkowe i objasnienia do sprawozdania finansowego
5. Raport uzupełniający opinie biegłego rewidenta
6. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
  • Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 14/2011 16 maja 2011 r.

 

 

 

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2011 roku.

 

 

 

 


Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 


Załączniki:

EUROSNACK_Q1_2011.pdf rozmiar: 532.7 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

RB 5/2011 14 lutego 2011 r.

RB 5/2011   14 lutego 2011 r.

Raport okresowy za IV kwartał.

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna :
Par.5 ust.1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

    * EUROSNACK Q4 2010.pdf rozmiar: 435.7 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

    * Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
    * Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB 16/2010 10 listopada 2010 r.

RB 16/2010   10 listopada 2010 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Załączniki:

    * EUROSNACK_Q3_2010.pdf rozmiar: 234.7 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

    * Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
    * Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

 

RB 8/2010 11 sierpnia 2010 r.

RB 8/2010   11 sierpnia 2010 r.

Raport za II kwartał 2010 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2010 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

    * Raport za II kwartał 2010 roku.pdf rozmiar: 963.2 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

    * Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
    * Małgorzata Kucharczyk - Wiceprezes Zarządu

 

 

RB_11/2021 Raport roczny za 2020 rok

Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2020 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

RAPORT ROCZNY _pobierz 

Sprawozdanie Zarządu za 2020r _pobierz

Sprawozdanie finanswe za 2020 r _pobierz