Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Eurosnack SA

 

W dniu 27 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Tomasza Różyckiego w dniu 14 czerwca 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.  Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki Eurosnack SA dokooptowała Panią Katarzynę Kłopocińską do składu Rady Nadzorczej Spółki.