Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Spółki uzupełniła skład Rady Nadzorczej Spółki powołując na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Panią Anetę Kazieczko. Termin upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki przypada na dzień 19 września 2013 roku.