Eurosnack S.A. notuje wzrost sprzedaży w III kw. 2012 r. o 22,59%

Chorzów, 26 października 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – według szacunkowych danych zanotował w III kw. 2012 r. ok. 2,27 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 22,59% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Jednocześnie przychody za 9 miesięcy 2012 r. wyniosły ok. 6,68 mln zł netto, w porównaniu do 5,96 mln zł r-d-r.

-„W lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 r. notowaliśmy wzrost przychodów na poziomie odpowiednio 11,90%, 18,09% i 24,43% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznych okresach 2011 r., co było możliwe m.in. dzięki inwestycjom w rozbudowę kanału dystrybucji na rynku tradycyjnym, oraz wprowadzeniu do dystrybucji kolejnego produktu w segmencie słonych przekąsek  – tj. chrupki kukurydzianej o smaku serowym w marce Chrupcie.” - mówi Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Zgodnie z opublikowanymi prognozami Eurosnack S.A. zakłada w 2012 r. osiągnięcie 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto. W 2011 r. Spółka zanotowała 7,68 mln zł przychodu i 251 tys. zł straty netto. Wynik sprzedaży osiągnięty przez Eurosnack S.A. po III kw. 2012 r. (6,68 mln zł) oznacza realizację prognozy finansowej na poziomie przychodów w 86,98%.

W sierpniu br. Eurosnack S.A. zwiększył sprzedaż o 18,09% r-d-r

    INFORMACJA PRASOWA

W sierpniu br. Eurosnack S.A. zwiększył sprzedaż o 18,09% r-d-r

 

Chorzów, 21 września 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – według wstępnych wyliczeń zanotował w sierpniu br. ok. 712 tys. zł przychodu, co oznacza 18,09% wzrost w porównaniu z 583 tys. zł osiągniętymi w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zgodnie z opublikowanymi prognozami do końca 2012 r. Eurosnack S.A. zakłada osiągnięcie 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto.

-„W pierwszej połowie br. skoncentrowaliśmy się na działaniach zmierzających do poprawy rentowności tj. m.in. optymalizacji produkcji, dywersyfikacji dostawców oraz obniżenia kosztów zakupu surowców. Pozwoliło to na osiągnięcie 82,10 tys. zł zysku netto w porównaniu do 61,65 tys. zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugiej połowie roku poprawa jest także widoczna na poziomie przychodów, które w lipcu wzrosły o 11,90% r-d-r, a w sierpniu aż o 18,09% r-d-r. Rosnąca sprzedaż to w znacznej mierze efekt rozszerzenia współpracy z dużymi sieciami detalicznymi oraz wzrostu popularności marek prywatnych.” - mówi Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. przychody Eurosnack S.A. wyniosły ok. 5 809 773,25 zł netto, co oznacza wzrost o 8,37% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 5 323 621,76 zł).

Eurosnack S.A. zwiększył ponad dziesięciokrotnie zysk netto w II kw.2012 r.

   

Eurosnack S.A. zwiększył ponad dziesięciokrotnie zysk netto w II kw. 2012 r.

 

Chorzów, 13 sierpnia 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – według opublikowanych danych za II kw. 2012 r. zanotował 74,99 tys. zł zysku netto, co oznacza ponad dziesięciokrotny wzrost w stosunku do I kw. 2012 r. (7,11 tys. zł).  Jednocześnie przychody Eurosnack S.A. w niniejszym okresie wzrosły o 22,56% do 2,39 mln zł. Do końca 2012 r. Eurosnack S.A. zakłada osiągnięcie 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto.

-„W I kw. 2012 r. przekroczyliśmy próg rentowności notując 7,1 tys. zł zysku netto, w II kw. br. dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej i koncentracji działań handlowych ten wynik wzrósł do 82,10 tys. zł, natomiast do końca roku zakładamy osiągnięcie przynajmniej 130 tys. zł zysku netto.

Skokowo poprawa na poziomie wyniku netto to w znacznej mierze efekt redukcji kosztów w obszarze dystrybucji i zakupu surowców, a także realizacji działań mających na celu wzrost marżowości produktów, co było możliwe m.in. dzięki  umocnieniu naszej pozycji konkurencyjnej w kluczowych segmentach rynku.” - mówi Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

W ujęciu narastającym przychody po II kw. 2012 r. wyniosły 4,35 mln zł a zysk 82,10 tys. zł, w porównaniu do 4,10 mln zł przychodu i 61,65 tys. zł straty w roku 2011.

Na początku sierpnia br. Eurosnack S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozy finansowe na rok 2012 r., zgodnie z którymi Spółka zakłada osiągnięcie 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto. W ujęciu narastającym wyniki Eurosnack S.A. zanotowane na koniec II kw. 2012 r. oznaczają realizację prognozy przychodu na poziomie 50% oraz zysku netto na poziomie 63,15%.

Eurosnack S.A. w II kwartale 2012 roku rozpoczął dystrybucję chrupek kukurydzianych w nowej szacie graficznej. Opakowania zostały przygotowane z dbałością o wszystkie elementy wymagane najnowszymi przepisami o znakowaniu żywności. Wszystkie produkty Eurosnack S.A. w segmencie słonych przekąsek (chrupki kukurydziane) są produktami bezglutenowymi.

Prognoza wyników finansowych na 2012 rok

 

    INFORMACJA PRASOWA

Eurosnack S.A. prognozuje 8,7 mln zł przychodu

i 130 tys. zł zysku netto w 2012 roku

 

Warszawa, 2 sierpnia 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – przekazał do publicznej wiadomości prognozy finansowe na rok 2012. Według opublikowanych informacji Eurosnack S.A. zakłada osiągnięcie w 2012 r. 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto. W 2011 r. Spółka zanotowała 7,68 mln zł przychodu i 251 tys. zł straty netto.

-„W IV kw. 2011 r. wprowadziliśmy szereg wdrożeń optymalizacyjnych, m.in. w obszarze dywersyfikacji dostawców oraz obniżenia kosztów zakupu surowców. W rezultacie pozwoliło to nam na przekroczenie progu rentowności już w I kw. 2012 r. W związku z powyższym na koniec br. zakładamy osiągnięcie ponad 130 tys. zł zysku netto, w porównaniu do 251 tys. straty w roku 2011.

Poza wdrożeniami na poziomie działalności operacyjnej prowadziliśmy także prace w zakresie modyfikacji struktur zarządzenia, tj. standaryzacji pracy pozwalającej na zwiększenie efektywności organizacyjnej. W efekcie ma to pozwolić na stworzenie jednolitej i spójnej wizji z przejrzystą strukturą organizacyjną tworzącą mocną pozycję negocjacyjną na tle konkurencji, co w perspektywie długofalowej będzie miało również istotne przełożenie na osiąganą rentowność.

Na koniec 2012 r. spodziewamy się 13% wzrostu przychodów ze sprzedaży, które mają wynieść ok. 8,7 mln zł w porównaniu do 7,68 mln zł zanotowanych w 2011 r. Poprawa w tym obszarze to zasługa rosnącej sprzedaży na rzecz dużych sieci handlowych, co jest związane z m.in. coraz większą atrakcyjnością naszych produktów bezglutenowych.” - mówi Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

W II kw. 2012 r. Eurosnack S.A. wprowadził do sprzedaży produkty oznaczone przekreślonym kłosem tj. znakiem nadawanym przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Wszystkie chrupki kukurydziane produkowane przez Eurosnack S.A. w Zakładzie Produkcyjnym w Chorzowie są produktami bezglutenowymi. Brak zawartości glutenu w chrupkach kukurydzianych o smaku  orzechowym ketchupowym oraz pałeczkach naturalnych potwierdzony został laboratoryjnie.

 

    

 * * *

Eurosnack S.A. zajmuje się produkcją i sprzedażą słonych przekąsek (m.in. chrupek kukurydzianych naturalnych i smakowych ) a także biszkoptów. Klientami działającej od 1996 roku są aktualnie zarówno hurtownie, jak i duże sieci detaliczne. W 2007 roku spółka przejęła ZPC Lajkonik oraz wszystkie prawa do produktów oraz marki ZPC Lajkonik. W ofercie znajdują się zarówno chrupki naturalne i smakowe, biszkopty tradycyjne i krakowskie. Więcej informacji: www.eurosnack.pl


Więcej informacji:

Piotr Wąsiewicz

tel. +48 661 019 221

e-mail: p.wasiewicz@nca.com.pl

 

12.10.2010 r.
Eurosnack S.A. rozpocznie produkcję w ramach projektu Carrefour Polska sp. z o. o. na licencji Disneya  

 

30.08.2010r.

Eurosnack S.A. wygrał przetarg Carrefour Polska.
Pałka kukurydziana będzie produkowana dla sieci Carrefour na licencji Disneya 

 

11.08.2010r.

Eurosnack S.A. osiągnał 3,3 mln zł przychodu w pierwszej połowie roku
II kwartał 2010 przyniósł Spółce 1,66 mln zł przychodu

 

7.07.2010r.

3,36 mln zł przychodu Eurosnack za pierwsze półrocze 2010r.

Czerwiec z najlepszym wynikiem sprzedaży w historii.

 

30.06.2010r.

Już  jutro debiut EUROSNACK S.A. na NewConnect

 

28.06.2010r.

W czwartek 1 lipca debiut EUROSNACK S.A. na NewConnect. Debiutant prognozuje 7,26 mln zł przychodu w 2010r.

 

23.06.2010r.

Debiut EUROSNACK S.A. planowany na 1 lipca.

 

27.05.2010r.

EUROSNACK S.A. zadebiutuje NewConnect. Debiut planowany jest na II połowę czerwca br.

 

17.05.2010r.

EUROSNACK S.A.: ponad 1,6 mln zł przychodu w I kwartale br.

 

25.03.2010r.

EUROSNACK S.A. przeprowadzi emisję akcji o wartości 0,5 mln zł