Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

 

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku - 14 lutego 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 15 maja 2023 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2022 rok - 31 maja 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 14 sierpnia 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 14 listopada 2023 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raporty  będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku - 14 lutego 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - 16 maja 2022 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2021 rok - 31 maja 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku - 16 sierpnia 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - 14 listopada 2022 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku

 


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku (2020-01-15)

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 14 lutego 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 29 maja 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 14 sierpnia 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 13 listopada 2020 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku (2019-01-14)

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 31 maja 2019 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (2018-01-09)

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 rokuEwentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku

 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku

 Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku

 Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku

 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent 

 

 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku

Raport roczny za 2014 rok – 18 maja 2015 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14 sierpnia 2015 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 16 listopada 2015 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

 

 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - 14 lutego 2014 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 14 maja 2014 roku

 

Raport roczny za 2013 rok – 30 maja 2014 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - 14 sierpnia 2014 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 roku

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

 

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurosnack S.A. (2013-06-27)

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2013 roku na godzinę 11.30 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;

9)      Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

 

11)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (2013-02-20)

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 lutego 2013 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackiej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

6.      Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowany dzień prawa poboru akcji serii G określa się na dzień 11 marca 2013 r.

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW W ROKU 2013

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - 14 luty 2013 roku

 

Raport roczny za 2012 rok - 14 czerwca 2013 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15 maj 2013 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14 sierpień 2013 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14 listopad 2013 roku

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.