Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2013 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu  2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 827.143,80  zł, co stanowi  99,56 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu  2012 roku (wyniosły 830.838,15 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok.  7.469.654,12 zł netto, co stanowi   113,06 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 6.606.736,70 zł).