Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2013 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 768.695,44  zł, co stanowi 87,96 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2012 roku (wyniosły 873.903,73zł).

 Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok. 3.856.872,34 zł netto, co stanowi  110,82% wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 3.480.426,03 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa  Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu