Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2020 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  6 170 462,69  zł, co stanowi  155,43% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku (wyniosły 3 969 980,28  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 55 249 338,32 zł netto, co stanowi 132,37 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 41 739 773,99 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu