Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 528 675,05 zł, co stanowi 136,59% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku (wyniosły 1 851 250,95 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 24 696 186,80 zł netto, co stanowi 133,98 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 16 545 342,44 zł).