Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2013 roku

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2013 roku

Treść raportu:Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1.022.554,27  zł, co stanowi 142,2% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2012 roku (wyniosły 719.009,66 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2013  roku przychody Spółki wyniosły ok. 5.765.377,04 zł netto, co stanowi 113,85% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 5.063.995,19 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu