Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku

 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku

 Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku

 Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku

 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent