HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW W ROKU 2013

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - 14 luty 2013 roku

 

Raport roczny za 2012 rok - 14 czerwca 2013 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15 maj 2013 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14 sierpień 2013 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14 listopad 2013 roku

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.