Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

 

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku - 14 lutego 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 15 maja 2023 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2022 rok - 31 maja 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku - 14 sierpnia 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 14 listopada 2023 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".