Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raporty  będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku - 14 lutego 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - 16 maja 2022 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2021 rok - 31 maja 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku - 16 sierpnia 2022 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - 14 listopada 2022 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".