Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku (2020-01-15)

 

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 14 lutego 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 29 maja 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 14 sierpnia 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 13 listopada 2020 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu