Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (2018-01-09)

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 rokuEwentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu