Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku

Raport roczny za 2014 rok – 18 maja 2015 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 14 sierpnia 2015 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 16 listopada 2015 roku

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"