Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - 14 lutego 2014 roku

 

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 14 maja 2014 roku

 

Raport roczny za 2013 rok – 30 maja 2014 roku

 

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - 14 sierpnia 2014 roku

 

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 roku

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

 

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"