Animatorem naszej Spółki na rynku NewConnect jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Zarząd
Radosław Olszewski       - Prezes Zarządu
Przemysław Sobotowski - Członek Zarządu
Elżbieta Urbańska           - Członek Zarządu
 
Dane kontaktowe:
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel.  +48 22 504 30 00
fax  +48 22 504 31 00
makler@bossa.pl
www.bossa.pl
 
NIP                 526-10-26-828
REGON          10648495
KRS                0000048901