2023-11-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku  2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 084 838,32  zł, co stanowi  113,41 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2022 roku (wyniosły 9 774 131,67  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 115 688 099,94 zł netto, co stanowi 126,23 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 91 646 267,46 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu  

2023-10-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu  2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 008 161,53  zł, co stanowi  99,95 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2022 roku (wyniosły 11 014 088,16  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 104 603 261,62 zł netto, co stanowi 127,76 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 81 872 135,79 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu  

 

 

2023-09-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2023 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 14 518 439,66  zł, co stanowi  123,90 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2022 roku (wyniosły 11 717 813,57  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 93 595 100,09 zł netto, co stanowi 132,09 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 70 858 047,63 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę : 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu  

 

2023-08-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 640 498,38  zł, co stanowi  133,16% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2022 roku (wyniosły 8 741 744,05  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 79 076 660,43 zł netto, co stanowi 133,71 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 59 140 234,06 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu  

 

2023-07-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 555 248,97 zł, co stanowi 120,39% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2022 roku (wyniosły 9 598 045,04 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 67 436 162,05 zł netto, co stanowi 133,81 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 50 398 490,01 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu


Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2023-06-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2023 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12 570 440,43  zł, co stanowi  139,22% wartości przychodów osiągniętych w maju 2022 roku (wyniosły 9 029 444,36  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 55 880 913,08 zł netto, co stanowi 136,96 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 40 800 444,97 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2023-05-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2023 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10 195 483,00 zł, co stanowi  134,19 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2022 roku (wyniosły 7 597 520,79 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 43 310 472,65 zł netto, co stanowi 136,32 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 31 771 000,61 zł ).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2023-04-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12 867 916,42 zł, co stanowi 131,91% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2022 roku (wyniosły 9 754 795,60 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 33 114 989,65 zł netto, co stanowi 136,99 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 24 173 479,82 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2023-03-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2023 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10 791 534,72  zł, co stanowi  128,04% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2022 roku (wyniosły 8 428 140,78  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 20 247 073,23 zł netto, co stanowi 140,42 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 14 418 684,22 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu  

 

 

2023-02-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2023 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  9 455 538,51  zł, co stanowi  157,84 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2022 roku (wyniosły 5 990 543,44  zł).

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło 

 

 

2023-01-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  12 322 897,09  zł, co stanowi  151,72% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2021 roku (wyniosły 8 122 372,85  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 115 475 355,54 zł netto, co stanowi 149,93 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 77 018 134,15 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2022-12-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 506 190,99 zł, co stanowi 174,81% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2021 roku (wyniosły 6 582 254,84 zł zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 103 152 458,45zł netto, co stanowi 149,72 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 68 895 761,30 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2022-11-18_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 774 131,67 zł, co stanowi  182,77% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2021 roku (wyniosły 5 352 218,36 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 91 646 267,46 zł netto, co stanowi 147,07 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 62 313 506,46 zł.).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2022-10-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w wrzesień 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 014 088,16 zł, co stanowi 185,77% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2021 roku (wyniosły 5 928 885,26 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 81 872 135,79 zł netto, co stanowi 143,73 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 56 961 288,10 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2022-09-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 717 813,57  zł, co stanowi  168,89% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2021 roku (wyniosły 6 938 309,83 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpień 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 70 858 047,63 zł netto, co stanowi 138,85 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 51 032 402,84 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2022-08-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 741 744,05  zł, co stanowi  138,23% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2021 roku (wyniosły 6 324 006,22  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 59 140 234,06 zł netto, co stanowi 134,12 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (44 094 093,01  zł ).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2022-07-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 598 045,04  zł, co stanowi  148,79% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2021 roku (wyniosły 6 450 763,47  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 50 398 490,01 zł netto, co stanowi 133,43 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 37 770 086,79 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu  

 

 

2022-06-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 029 444,36  zł, co stanowi  144,69% wartości przychodów osiągniętych w maju 2021 roku (wyniosły 6 240 603,37  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 40 800 444,97 zł netto, co stanowi 130,27 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 31 319 323,32 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes ZarząduZarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 029 444,36  zł, co stanowi  144,69% wartości przychodów osiągniętych w maju 2021 roku (wyniosły 6 240 603,37  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 40 800 444,97 zł netto, co stanowi 130,27 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 31 319 323,32 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2022-05-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 597 520,79 zł, co stanowi  121,29 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2021 roku (wyniosły 6 264 016,44 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 31 771 000,61 zł netto, co stanowi 126,69 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 25 078 719,95 zł ).
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 597 520,79 zł, co stanowi  121,29 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2021 roku (wyniosły 6 264 016,44 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 31 771 000,61 zł netto, co stanowi 126,69 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 25 078 719,95 zł ).
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

2022-04-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 754 795,60 zł, co stanowi 129,61% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2021 roku (wyniosły 7 526 490,94 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok.24 173 479,82 zł netto, co stanowi 128,48 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 18 814 703,51 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2022-03-18_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 428 140,78  zł, co stanowi  133,28% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2021 roku (wyniosły 6 323 832,62  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 14 418 684,22 zł netto, co stanowi 127,73 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 11 288 212,57 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2022-02-18_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2022 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  5 990 543,44  zł, co stanowi  120,67 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2021 roku (wyniosły 4 964 379,95 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2022-01-20_ Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 122 372,85 zł, co stanowi 127,83% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2020 roku (wyniosły 6 354 190,47 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 77 018 134,15 zł netto, co stanowi 125,02 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 61 603 528,79 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2021-12-20_ Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 582 254,84 zł, co stanowi 106,67% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2020 roku (wyniosły 6 170 462,69 zł zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 68 895 761,30 zł netto, co stanowi 124,70 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 55 249 338,32 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2021-11-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 352 218,36 zł, co stanowi 107,61% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2020 roku (wyniosły 4 973 880,68 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 62 313 506,46 zł netto, co stanowi 126,97 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 49 078 875,63zł.).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

20.10.2021_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2021 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 928 885,26  zł, co stanowi  113,89% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2020 roku (wyniosły 5 055 410,12  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 56 961 288,10 zł netto, co stanowi 129,15 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 44 104 994,95zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło -Wiceprezes Zarządu 

 

 

20.09.2021_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2021 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 938 309,83  zł, co stanowi  113,89% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2020 roku (wyniosły 6 091 906,56 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpień 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 51 032 402,84 zł netto, co stanowi 130,69 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 39 049 584,83 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2021-08-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2021 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 324 006,22  zł, co stanowi  109,87% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2020 roku (wyniosły 5 755 851,93 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 44 094 093,01 zł netto, co stanowi 133,79 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 32 957 678,27 zł ).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2021-08-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2021 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 324 006,22  zł, co stanowi  109,87% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2020 roku (wyniosły 5 755 851,93 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 44 094 093,01 zł netto, co stanowi 133,79 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 32 957 678,27 zł ).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2021-07-20_INFORMACJA O PRZYCHODACH ZA CZERWIEC 2021

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 450 763,47  zł, co stanowi  118,56% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2020 roku (wyniosły 5 440 770,70 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 37 770 086,79 zł netto, co stanowi 138,85 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 27 201 826,34 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

 

 

2021-06-18_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2021 roku

 Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 240 603,37  zł, co stanowi  120,70% wartości przychodów osiągniętych w maju 2020 roku (wyniosły 5 170 378,20  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 31 319 323,32 zł netto, co stanowi 143,92 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 21 761 055,64 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

2021-05-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 264 016,44 zł, co stanowi 163,84% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2020 roku (wyniosły 3 823 179,58zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok.25 078 719,95 zł netto, co stanowi 151,16 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 16 590 677,44z).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2021-05-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 264 016,44 zł, co stanowi 163,84% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2020 roku (wyniosły 3 823 179,58zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok.25 078 719,95 zł netto, co stanowi 151,16 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 16 590 677,44z).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2021-04-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 526 490,94  zł, co stanowi  152,89% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2020 roku (wyniosły 4 922 963,07 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok.18 814 703,51 zł netto, co stanowi 147,36 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 12 767 497,86 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

2021-04-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 526 490,94  zł, co stanowi  152,89% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2020 roku (wyniosły 4 922 963,07 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok.18 814 703,51 zł netto, co stanowi 147,36 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 12 767 497,86 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

2021-03-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 323 832,62 zł, co stanowi 161,71% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku (wyniosły 3 910 526,82 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 288 212,57 zł netto, co stanowi 143,90 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 7 844 534,79 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

2021-03-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 323 832,62 zł, co stanowi 161,71% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku (wyniosły 3 910 526,82 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 288 212,57 zł netto, co stanowi 143,90 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 7 844 534,79 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

2021-03-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2021 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 323 832,62 zł, co stanowi 161,71% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku (wyniosły 3 910 526,82 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2021 r. przychody Spółki wyniosły ok. 11 288 212,57 zł netto, co stanowi 143,90 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (wyniosły 7 844 534,79 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

2021-02-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2021 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  4 964 379,95  zł, co stanowi  126,19 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku (wyniosły 3 934 007,97  zł zł).

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz  Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2021-01-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  6 354 190,47  zł, co stanowi  157,34% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku (wyniosły 4 038 606,45  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 61 603 528,79 zł netto, co stanowi 134,57 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 45 778 380,44 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2020 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  6 170 462,69  zł, co stanowi  155,43% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku (wyniosły 3 969 980,28  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 55 249 338,32 zł netto, co stanowi 132,37 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 41 739 773,99 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

2020-11-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2020 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 973 880,68 zł, co stanowi 140,51% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku (wyniosły 3 539 864,54 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 49 078 875,63 zł netto, co stanowi 129,94 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 37 769 793,71zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2020-10-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w wrzesień 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 055 410,12  zł, co stanowi  132,61% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku (wyniosły 3 812 317,03 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 44 104 994,95 zł netto, co stanowi 128,85 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 34 229 929,17zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

 

2020-09-14_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 091 906,56  zł, co stanowi  139,77% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku (wyniosły 4 358 674,02  zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpień 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 39 049 584,83 zł netto, co stanowi 128,38 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 30 417 612,14 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

 

2020-08-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2020 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 755 851,93  zł, co stanowi  147,48% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku (wyniosły 3 902 730,00  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 32 958 678,27 zł netto, co stanowi 126,47 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 26 058 938,12 zł ).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

2020-07-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 440 770,70  zł, co stanowi  155,86% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2019 roku (wyniosły 3 490 817,85 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 27 201 826,34 zł netto, co stanowi 122,77 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 22 156 208,12  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2020-07-09_DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI

 

 

 

Podstawa prawna                                                                                      

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                        

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

2020-07-08 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.

 

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 sierpnia 2020 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do raportu EBI 7/2020 ESPI 2/2020

 

2020-06-25_PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI

 

Podstawa prawna                                                                                      

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                        

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki serii K do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji.


Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

*- zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.06.2020 r.; informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

2020-06-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 170 378,20  zł, co stanowi  127,97% wartości przychodów osiągniętych w maju 2019 roku (wyniosły 4 040 224,21 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 21 761 055,64 zł netto, co stanowi 116,59 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 18 665 390,27 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2020-05-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 823 179,58zł, co stanowi  102,06% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku (wyniosły 3 746 014,32  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok.16 590 677,44zł netto, co stanowi 113,44 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 14 625 166,06 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

2020-04-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 922 963,07 zł, co stanowi 136,68% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku (wyniosły 3 601 777,27 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok.12 767 497,86 zł netto, co stanowi 117,36 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 10 879 151,74zł zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2020-03-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 910 526,82  zł, co stanowi  112,72% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2019 roku (wyniosły 3 469 209,11 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2020 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 844 534,79 zł netto, co stanowi 107,79 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (wyniosły 7 277 374,47 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2020-02-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2020 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  3 934 007,97  zł, co stanowi  103,30% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2019 roku (wyniosły 3 808 165,36 zł zł).

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2020-01-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2019 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 038 606,45 zł, co stanowi 126,90% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2018 roku (wyniosły 3 182 495,26 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 45 778 380,44 zł netto, co stanowi 119,47 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 38 317 719,19 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2019-12-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  3 969 980,28  zł, co stanowi  127,94% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku (wyniosły 3 102 985,88 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 41 739 773,99 zł netto, co stanowi 118,80 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 35 135 223,93 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2019-11-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2019 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 539 864,54 zł, co stanowi 108,35% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku (wyniosły 3 267 153,39 zł zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 37 769 793,71zł netto, co stanowi 117,91 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 32 032 328,05zł zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2019-10-17_INFORMACJA O PRZYCHODACH WYPRACOWANYCH WE WRZEŚNIU 2019

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 812 317,03  zł, co stanowi  139,98% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2018 roku (wyniosły 2 723 562,88 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 34 229 929,17zł netto, co stanowi 119,00 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 28 765 174,66 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

2019-09-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 358 674,02  zł, co stanowi  107,41% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku (wyniosły 4 058 093,14 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia  2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 30 417 612,14zł netto, co stanowi 116,80 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 26 041 611,78 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2019-08-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2019 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 902 730,00 zł, co stanowi 125,87% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku (wyniosły 3 100 712,54 zł zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 26 058 938,12zł netto, co stanowi 118,54 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 21 983 518,64 zł zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2019-07-19 - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 490 817,85  zł, co stanowi  111,44% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku (wyniosły 3 132 353,54 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 22 156 208,12zł netto, co stanowi 117,34 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 18 882 806,10 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

2019-06-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2019 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 040 224,21  zł, co stanowi  115,13% wartości przychodów osiągniętych w maju 2018 roku (wyniosły 3 509 129,44 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok.18 665 390,27 zł netto, co stanowi 118,51 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 15 750 452,56 zł ).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

20-05-2019 - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 746 014,32  zł, co stanowi  121,53% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku (wyniosły 3 082 383,76 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok.14 625 166,06zł netto, co stanowi 119,47 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 12 241 323,12 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2019-04-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 601 777,27  zł, co stanowi  101,92% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2018 roku (wyniosły 3 534 068,39 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok.10 879 151,74zł netto, co stanowi 118,78 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 9 158 939,36 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

2019-03-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2019 roku

  Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 469 209,11  zł, co stanowi  120,88% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku (wyniosły 2 869 869,12  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 277 374,47 zł netto, co stanowi 129,38 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 5 624 870,97 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2019-02-19_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 808 165,36 zł, co stanowi  138,23 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2018 roku (wyniosły 2 755 001,85 zł).

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

 

2019-01-18_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2018 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 182 495,26  zł, co stanowi  134,67 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku (wyniosły 2 363 096,91  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 38 317 719,19 zł netto, co stanowi 141,61 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 27 059 283,71 zł).


Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2018-12-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2018 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 102 895,88 zł, co stanowi 122,71% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku (wyniosły 2 528 675,05 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 35 135 223,93 zł netto, co stanowi 142,27 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 24 696 186,80 zł).

 

 

2018-11-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2018 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 267 153,39 zł, co stanowi 141,29 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku (wyniosły 2 312 431,87 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 32 032 328,05 zł netto, co stanowi 144,50 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 22 167 421,75 zł).

 

 

2018-10-19-informacja o przychodach za wrzesień

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 723 562,88  zł, co stanowi  124,53 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku (wyniosły 2 187 110,05  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  września 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 28 765 174,66 zł netto, co stanowi 144,43 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 19 855 079,88 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

2018-09-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2018 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 058 093,14  zł, co stanowi  163,04 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 roku (wyniosły 2 488 966,80 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  sierpnia 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 26 041 611,78 zł netto, co stanowi 147,39 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 17 667 969,83 zł).

Osoby reprezentujące Społkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

2018-08-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2018 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 100 712,54  zł, co stanowi  141,07 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku (wyniosły 2 198 036,24  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 21 983 518,64 zł netto, co stanowi 144,82 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 15 179 003,03 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

2018-07-20_INFORMACJA O PRZYCHODACH ZREALIZOWANYCH W CZERWCU 2018 R

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 132 353,54  zł, co stanowi  140,54 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku (wyniosły 2 228 722,78zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 18 885 806,10 zł netto, co stanowi 145,48 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 12 980 966,79  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

2018-06-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2018 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 509 129,44  zł, co stanowi  144,49 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2017 roku (wyniosły 2 428 627,12  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 15 750 452,56 zł netto, co stanowi 146,48 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 10 752 244,01 zł).

 

 

 

 

2018-05-30_ZWOŁANIE ZWZ NA 26.06.2018

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2)      wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)      stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)      przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5)      wybór Komisji Skrutacyjnej;

6)      rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;

7)      rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;      

8)      podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;

9)      rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;

10)    podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionego składu Rady Nadzorczej;

11)   udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

12)   udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

13)    podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku;

14)   podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;

15)   zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegóy ogłoszenia - Zakładka RELACJE INWESTORKIE _WZA_2018-06-26

 

2018-05-18_przychody zrealizowane w kwietniu 2018r

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 082 383,76 zł, co stanowi  145,40 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku (wyniosły 2 119 850,04 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia  2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 12 241 323,12  zł netto, co stanowi 147,06 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 8 323 616,89  zł).

 

 

2018-04-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2018 roku

 

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2018 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 534 068,39  zł, co stanowi  151,47 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2017 roku (wyniosły 2 333 165,46  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 9 158 939,36 zł netto, co stanowi 147,63 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (wyniosły 6 203 766,85 zł).

 

 

 

 

2018-03-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2018 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 869 869,12  zł, co stanowi  144,13% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2017 roku (wyniosły 1 991 083,42 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2018 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 624 870,97 zł netto, co stanowi 145,32 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 3 870 601,39 zł).

 

 

 

 

 

2018-02-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2018 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2018 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 755 001,85 zł, co stanowi 146,58 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2017 roku (wyniosły 1 879 517,97 zł).


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka

 

2018-02-09 Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Eurosnack S.A

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 9 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Anetę Kazieczko w dniu 30 listopada 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 1/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki dokooptowała Pana Marka Kołodziejskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

2018-01-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 363 096,91 zł, co stanowi 100,87 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku (wyniosły 2 342 525,17 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 27 059 283,71 zł netto, co stanowi 143,26 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 18 887 867,61 zł).

 

 

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 528 675,05 zł, co stanowi 136,59% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku (wyniosły 1 851 250,95 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 24 696 186,80 zł netto, co stanowi 133,98 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 16 545 342,44 zł).

 

 

2017-11-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży w październiku 2017 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 312 431,87  zł, co stanowi  146,11 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku (wyniosły 1 582 557,24  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  października 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 22 167 511,75 zł netto, co stanowi 150,86 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 14 694 091,49 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

 

 

2017-10-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży we wrześniu 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 187 110,05 zł, co stanowi 134,08 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 roku (wyniosły 1 631 134,16 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 19 855 079,88 zł netto, co stanowi 151,43 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 13 111 534,25 zł).

 

 

2017-09-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 488 966,80  zł, co stanowi  91,19 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2016 roku (wyniosły 2 729 332,01  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  sierpnia 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 17 667 969,83 zł netto, co stanowi 153,90 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 11 480 400,09 zł).

 

 

 

 

 

2017-08-21 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2017 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 198 036,24  zł, co stanowi  137,77 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku (wyniosły 1 595 545,91   zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 15 179 003,03 zł netto, co stanowi 173,45 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 8 751 068,08 zł).

 

 

 

 

2017-07-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2017 roku

 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 228 722,78  zł, co stanowi  194,11 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku (wyniosły 1 148 208,92 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 12 980 966,79 zł netto, co stanowi 181,42 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 7 155 522,17 zł).

 

 

Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Eurosnack SA

 

W dniu 27 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Tomasza Różyckiego w dniu 14 czerwca 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.  Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki Eurosnack SA dokooptowała Panią Katarzynę Kłopocińską do składu Rady Nadzorczej Spółki.

 

2017-06-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2017 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 428 627,12 zł, co stanowi 184,63 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2016 roku (wyniosły 1 315 362,58 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 10 752 244,01 zł netto, co stanowi 178,98 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 6 007 313,25 zł).

 

8 czerwca 2017 r _Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał.

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ Eurosnack SA zwołanego na 28 czerwca 2017 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza spółki New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
Dodano punkt 12 i 13 porządku obrad w następującym brzmieniu:
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
11) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwały dotyczące punktu 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do raportu.

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROSNACK S.A.

 

I.              DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 10.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;

7)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

8)      Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;

9)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;

10)   Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

11)   Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

12)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE RELACJE INWESTORSKIE 

 

 

 

 

20-05-2017 Informacja o przychodach wypracowanych w kwietniu 2017 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2017 roku.


Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 119 850,04 zł, co stanowi 160,53 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2016 roku (wyniosły 1 320 537,00 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8 323 616,89 zł netto, co stanowi 177,40 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 4 691 950,67 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu.

 

2017.05.08_Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku z dnia 15 maja 2017 roku, na dzień 10 maja 2017 roku. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

 

2017.04.20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 333 165,46  zł, co stanowi  155,19 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku (wyniosły 1 503 443,90  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 203 766,85 zł netto, co stanowi 184,01 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 3 371 413,67 zł).

 

 

 

 

2017-03-20 INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY ZA LUTY 2017

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2017 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 991 083,42 zł, co stanowi 193,35% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku (wyniosły 1 029 799,26 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 870 601,39 zł netto, co stanowi 207,21 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 1 867 969,77 zł).

 

2017.02.20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2017 roku.

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2017 roku.
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 879 517,97 zł, co stanowi 224,24 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2016 roku (wyniosły 838 170,51 zł).

 

 

2017-01-20 Informacja o przychodach wypracowanych w grudniu 2016

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2016 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 342 525,17 zł, co stanowi 223,86 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku (wyniosły 1 046 411,17 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 18 887 867,61 zł netto, co stanowi 163,49 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 11 552 827,33 zł).

 

 

2016-12-20 Informacja o przychodach wypracowanych w listopadzie 2016

Data sporządzenia: 20.11.2016
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2016 roku


Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 851 250,95 zł, co stanowi 184,70% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku (wyniosły 1 002 285,79 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 16 545 342,44 zł netto, co stanowi 157,55 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 10 506 416,16 zł).

 

 

2016-11-18 Informacja o przychodach wypracowanych w październiku 2016 roku

TAMAT :Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2016 roku       

 Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 582 557,24  zł, co stanowi  183,47 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku (wyniosły 862 566,98  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  października 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 14 694 091,49 zł netto, co stanowi 154,61 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 9 504 130,37 zł).

 

 

 

 

2016-10-20 Informacja o przychodach wypracowanych we wrześniu 2016 roku

Temat : Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2016 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 631 134,16  zł, co stanowi  201,68 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku (wyniosły 808 774,25  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  września 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 13 111 534,25 zł netto, co stanowi 151,73 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 8 641 563,39 zł).

 

 

 

 

 

Rejestracja  podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 29 lipca 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.


Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 16/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.025.978,80zł do kwoty 6.038.968,20zł, to jest o kwotę 2.012.989,40zł, poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 10.064.947 o wartości nominalnej 0,20zł każda akcja.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. 6.038.968,20zł i dzieli się na 30.194.841, to jest:     

1)     700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)     210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)     320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)     99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)     5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)     131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)     1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)     1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do16083314,

10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja." 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska – Prokurent  

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2016 ROKU

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

7)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

8)      Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;

9)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;

10)   Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

11)   Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

12)   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

13)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 25 kwietnia 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 21 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 4/12/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 809.316,00 zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych) do kwoty 4.025.978,80 zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 3.216.662,80 zł (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 16083314 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 4.025.978,80 zł i dzieli się na 20.129.894 akcji. 

 

 

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 

Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrzeja Krakówkę na Prezesa Zarządu Spółki.

 

 

 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/12/2015 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Borkowską.

21 pażdziernika 2015 Zmiany w Zarządzie Spółki

 

Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Panią Anetę Kazieczko, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki w dniu 20 października 2015 roku powołał na Prokuretna  Spółki Panią Ewę Kawałkowską, udzielając jej prokury samoistnej.

 Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu z powodów osobistych złożył Pan Bartosz Wasylewicz.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 25.05.2015

  DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;

6)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;

9)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

11)   Podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

12)  Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;

13)  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;

14)  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

15)  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROSNACK S.A.

Zarząd Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2014 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.      Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.      Przyjęcie porządku obrad;

5.      Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki;

6.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
i zmiany Statutu Spółki;

7.       Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki;

 

8.      Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z rejestracją akcji serii H

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 października 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.689.209,30 zł do kwoty 4.046.604,20 zł poprzez emisję 13.573.949 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 14.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

6)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;

9)     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

11)   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

12)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

Proponowany dzień prawa poboru do akcji serii H to 14 lipca 2014 rok

 

 

Przychody wypracowane w styczniu 2014 roku.

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 648 657,75  zł, co stanowi  100,42 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku (wyniosły 645 959,13 zł).

 

 

 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.466.850,80 zł do kwoty 2.689.209,30 zł poprzez emisję 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Eurosnack S.A. w kwocie 2.689.209,30 zł składa się z 26.892.093 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: - 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F, - 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Podstawa prawna:   § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2013 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu  2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 827.143,80  zł, co stanowi  99,56 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu  2012 roku (wyniosły 830.838,15 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok.  7.469.654,12 zł netto, co stanowi   113,06 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 6.606.736,70 zł).

 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Spółki uzupełniła skład Rady Nadzorczej Spółki powołując na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Panią Anetę Kazieczko. Termin upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki przypada na dzień 19 września 2013 roku.

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2013 roku

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2013 roku

Treść raportu:Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1.022.554,27  zł, co stanowi 142,2% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2012 roku (wyniosły 719.009,66 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2013  roku przychody Spółki wyniosły ok. 5.765.377,04 zł netto, co stanowi 113,85% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 5.063.995,19 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

      

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2013 roku Pani Patrycja Buchowicz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem na dzień 24 lipca 2013 roku.

 

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2013 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 768.695,44  zł, co stanowi 87,96 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2012 roku (wyniosły 873.903,73zł).

 Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok. 3.856.872,34 zł netto, co stanowi  110,82% wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 3.480.426,03 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa  Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Działając zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022  w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

I.            DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

 

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2013 roku na godzinę 11.30 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Anny Soty w Warszawie, przy ulicy ul. Brackej 20 m.17 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1)      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;

6)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

7)      Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty;

8)      Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;

9)      Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

10)  Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

11)   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

II.         OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

1.      Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2013 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania  Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2013 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

2.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Eurosnack S.A., ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

 

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

 

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

 

 

3.     Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4.     Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@eurosnack.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

 

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

 

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

 

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

 

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eurosnack.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

 

5.     Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6.     Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

7.      Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

 

8.     Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 11 czerwca 2013 roku.

 

9.      Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 maja 2013 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 12 czerwca 2013 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki Eurosnack S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

10. Udostępnienie dokumentacji.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.eurosnack.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

 

11.   Strona internetowa.

 

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.eurosnack.pl.

 

 

III.     KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

 

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@eurosnack.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

 

IV.        LISTA AKCJONARIUSZY

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 24 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 14.668.508. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 14.668.508 głosów.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do raportu.

 

 

 

 

Zawarcie istotnej umowy handlowej

 

Zarząd Eurosnack S.A.  informuje, że Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną Umowę handlową z dnia 01.01.2013 roku dotyczącą realizacji zamówień w 2013 roku na dostawę  biszkoptów  z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce.

Roczna szacowana wartość zamówień wynosi 0,5 mln zł. Podpisany kontrakt jest kontynuacją długoletniej współpracy z tym odbiorcą  sieciowym. Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.

 

 

Informacja o przychodach ze sprzedaży w lutym 2013 r

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka lutym 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 719.985,52  zł, co stanowi  119,29 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2012 roku (wyniosły 603.536,84 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok.  1.358.986,13 zł netto, co stanowi   112,17 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 1.211.566,18 zł).

 

 

 

 

W sierpniu br. Eurosnack S.A. zwiększył sprzedaż o 18,09% r-d-r

INFORMACJA PRASOWA

W sierpniu br. Eurosnack S.A. zwiększył sprzedaż o 18,09% r-d-r

 

Chorzów, 21 września 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – według wstępnych wyliczeń zanotował w sierpniu br. ok. 712 tys. zł przychodu, co oznacza 18,09% wzrost w porównaniu z 583 tys. zł osiągniętymi w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zgodnie z opublikowanymi prognozami do końca 2012 r. Eurosnack S.A. zakłada osiągnięcie 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto.

-„W pierwszej połowie br. skoncentrowaliśmy się na działaniach zmierzających do poprawy rentowności tj. m.in. optymalizacji produkcji, dywersyfikacji dostawców oraz obniżenia kosztów zakupu surowców. Pozwoliło to na osiągnięcie 82,10 tys. zł zysku netto w porównaniu do 61,65 tys. zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugiej połowie roku poprawa jest także widoczna na poziomie przychodów, które w lipcu wzrosły o 11,90% r-d-r, a w sierpniu aż o 18,09% r-d-r. Rosnąca sprzedaż to w znacznej mierze efekt rozszerzenia współpracy z dużymi sieciami detalicznymi oraz wzrostu popularności marek prywatnych.” - mówi Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. przychody Eurosnack S.A. wyniosły ok. 5 809 773,25 zł netto, co oznacza wzrost o 8,37% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 5 323 621,76 zł).

EUROSNACK S.A. zwiększył ponad dziesięciokrotnie zysk netto w II kw. 2012 r.

INFORMACJA PRASOWA

Eurosnack S.A. zwiększył ponad dziesięciokrotnie zysk netto w II kw. 2012 r.

 

Chorzów, 13 sierpnia 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – według opublikowanych danych za II kw. 2012 r. zanotował 74,99 tys. zł zysku netto, co oznacza ponad dziesięciokrotny wzrost w stosunku do I kw. 2012 r. (7,11 tys. zł).  Jednocześnie przychody Eurosnack S.A. w niniejszym okresie wzrosły o 22,56% do 2,39 mln zł. Do końca 2012 r. Eurosnack S.A. zakłada osiągnięcie 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto.

-„W I kw. 2012 r. przekroczyliśmy próg rentowności notując 7,1 tys. zł zysku netto, w II kw. br. dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej i koncentracji działań handlowych ten wynik wzrósł do 82,10 tys. zł, natomiast do końca roku zakładamy osiągnięcie przynajmniej 130 tys. zł zysku netto.

Skokowo poprawa na poziomie wyniku netto to w znacznej mierze efekt redukcji kosztów w obszarze dystrybucji i zakupu surowców, a także realizacji działań mających na celu wzrost marżowości produktów, co było możliwe m.in. dzięki  umocnieniu naszej pozycji konkurencyjnej w kluczowych segmentach rynku.” - mówi Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

W ujęciu narastającym przychody po II kw. 2012 r. wyniosły 4,35 mln zł a zysk 82,10 tys. zł, w porównaniu do 4,10 mln zł przychodu i 61,65 tys. zł straty w roku 2011.

Na początku sierpnia br. Eurosnack S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozy finansowe na rok 2012 r., zgodnie z którymi Spółka zakłada osiągnięcie 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto. W ujęciu narastającym wyniki Eurosnack S.A. zanotowane na koniec II kw. 2012 r. oznaczają realizację prognozy przychodu na poziomie 50% oraz zysku netto na poziomie 63,15%.

Eurosnack S.A. w II kwartale 2012 roku rozpoczął dystrybucję chrupek kukurydzianych w nowej szacie graficznej. Opakowania zostały przygotowane z dbałością o wszystkie elementy wymagane najnowszymi przepisami o znakowaniu żywności. Wszystkie produkty Eurosnack S.A. w segmencie słonych przekąsek (chrupki kukurydziane) są produktami bezglutenowymi.

Nowe CHRUPCIE - SEROWE

Nasza oferta w asortymencie chrupek kukurydzianych została poszerzona o kolejny produkt - Chrupcie serowe! Podobnie jak w przypadku pozostałych chrupek kukurydzianych - posiadają one rekomencdację Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię i Na Diecie Bezglutenowej. 

Eurosnack S.A. podpisał kontrakt na 3 mln zł

Eurosnack S.A. podpisał kontrakt na 3 mln zł

Chorzów, 9 sierpnia 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – poinformował o podpisaniu umowy handlowej dotyczącej realizacji zamówienia na dostawę chrupek kukurydzianych z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce. Roczna szacowana wartość kontraktu wyniesie ok. 3 mln zł.

-„Przykładamy dużą wagę do działań w obszarze badań i rozwoju, zarówno w zakresie kreowania nowych pozycji ofertowych jak i rozwoju już istniejących produktów. W rezultacie pozwala nam to na systematyczny rozwój struktur sprzedażowych w już istniejących kanałach dystrybucji. Dlatego też podpisana umowa o wartości ok. 3 mln zł stanowi kontynuację naszej długoletniej współpracy z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce. Tym niemniej cały czas prowadzimy politykę sprzedaży, która wpływa na dywersyfikacje przychodów Spółki, w tym obszarze zawierane są głównie umowy z regionalnymi hurtowniami oraz mniejszymi sieciami detalicznymi” -  mówi Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Na początku bieżącego miesiąca Eurosnack S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozy finansowe na rok 2012. Według opublikowanych informacji Eurosnack S.A. zakłada osiągnięcie w 2012 r. 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto. W 2011 r. Spółka zanotowała 7,68 mln zł przychodu i 251 tys. zł straty netto.       

Eurosnack S.A. prognozuje 8,7 mln zł przychodu i 130 tys. zł zysku netto w 2012 roku

Eurosnack S.A. prognozuje 8,7 mln zł przychodu

i 130 tys. zł zysku netto w 2012 roku

 

Warszawa, 2 sierpnia 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – przekazał do publicznej wiadomości prognozy finansowe na rok 2012. Według opublikowanych informacji Eurosnack S.A. zakłada osiągnięcie w 2012 r. 8,7 mln przychodu oraz 130 tys. zł zysku netto. W 2011 r. Spółka zanotowała 7,68 mln zł przychodu i 251 tys. zł straty netto.

-„W IV kw. 2011 r. wprowadziliśmy szereg wdrożeń optymalizacyjnych, m.in. w obszarze dywersyfikacji dostawców oraz obniżenia kosztów zakupu surowców. W rezultacie pozwoliło to nam na przekroczenie progu rentowności już w I kw. 2012 r. W związku z powyższym na koniec br. zakładamy osiągnięcie ponad 130 tys. zł zysku netto, w porównaniu do 251 tys. straty w roku 2011.

Poza wdrożeniami na poziomie działalności operacyjnej prowadziliśmy także prace w zakresie modyfikacji struktur zarządzenia, tj. standaryzacji pracy pozwalającej na zwiększenie efektywności organizacyjnej. W efekcie ma to pozwolić na stworzenie jednolitej i spójnej wizji z przejrzystą strukturą organizacyjną tworzącą mocną pozycję negocjacyjną na tle konkurencji, co w perspektywie długofalowej będzie miało również istotne przełożenie na osiąganą rentowność.

Na koniec 2012 r. spodziewamy się 13% wzrostu przychodów ze sprzedaży, które mają wynieść ok. 8,7 mln zł w porównaniu do 7,68 mln zł zanotowanych w 2011 r. Poprawa w tym obszarze to zasługa rosnącej sprzedaży na rzecz dużych sieci handlowych, co jest związane z m.in. coraz większą atrakcyjnością naszych produktów bezglutenowych.” - mówi Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

W II kw. 2012 r. Eurosnack S.A. wprowadził do sprzedaży produkty oznaczone przekreślonym kłosem tj. znakiem nadawanym przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Wszystkie chrupki kukurydziane produkowane przez Eurosnack S.A. w Zakładzie Produkcyjnym w Chorzowie są produktami bezglutenowymi. Brak zawartości glutenu w chrupkach kukurydzianych o smaku  orzechowym ketchupowym oraz pałeczkach naturalnych potwierdzony został laboratoryjnie.

 

Produkty bezglutenowe- marka CHRUPCIE.

Przekreślony Kłos 

Wszystkie chrupki kukurydziane produkowane w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Chorzowie są produktami bezglutenowymi. Brak zawartości glutenu w Chrupciach orzechowych, ketchupowych i pałeczkach naturalnych potwierdzony został labolatoryjnie.

Juz wkrótce na sklepowych półkach pojawią się produkty w nowej szacie graficznej, oznaczone przekreślonym kłosem. 

Produkty posiadają rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię i na Diecie Bezglutenowej.

 

Eurosnack S.A. rozpocznie produkcję w ramach projektu Carrefour Polska sp. z o. o. na licencji Disneya


Chorzów, 12 października 2010r. – EUROSNACK S.A. – notowany na NewConnect producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – przeszedł pozytywnie audyt przeprowadzony na zlecenie sieci handlowej Carrefour Polska sp. z o.o. przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Audyt zweryfikował jakość wytwarzania przez Spółkę produktów bezglutenowych. W szczególności badany był proces produkcji chrupki kukurydzianej w opakowaniu 60 g. Dzięki pozytywnej ocenie Eurosnack będzie mógł rozpocząć produkcję pałki kukurydzianej pod marką Disney w ramach projektu prowadzonego przez sieć Carrefour.

Jest to już drugi audyt na zlecenie Carrefour w ciągu kilku miesięcy, który Eurosnack przeszedł pozytywnie.

 - „Produkujemy żywność najwyższej jakości. Korzystamy tylko z surowców od sprawdzonych dostawców. Część z naszych produktów jest wytwarzana na bazie naturalnych składników. Jest to już drugi audyt, który przeszliśmy pomyślnie. W lipcu również na zlecenie naszego partnera sieci Carrefour dokładnie sprawdzono nasze magazyny, każdy z poszczególnych etapów produkcji, personel, nasz system jakości oraz zarządzania zakupami i surowcami. Nie baliśmy się tego doświadczenia, ponieważ przestrzegamy nie tylko zasad BHP, ale także odpowiedniego poziomu zarządzania.
Obie kontrole wypadły pomyślnie w związku z czym możemy przystąpić do produkcji chrupki kukurydzianej na potrzeby projektu prowadzonego przez Carrefour na licencji Disneya.” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

 

Eurosnack S.A. wygrał przetarg Carrefour Polska Pałka kukurydziana będzie produkowana dla sieci Carrefour na licencji Disneya


Chorzów, 30 sierpnia 2010r. – EUROSNACK S.A. – notowany na NewConnect producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – został wybrany przez sieć Carrefour do produkcji chrupki kukurydzianej 60 gr. dla bajkowego projektu prowadzonego przez tę sieć. Chrupka kukurydziana została jednym z produktów, które francuska sieć handlowa będzie sprzedawać w opakowaniach z bajkowymi postaciami na licencji Disneya. Sprzedaż pałki kukurydzianej na licencji Disneya rozpocznie się w IV kwartale br. Eurosnack pod koniec lipca pomyślnie przeszedł szczegółowy audyt z HACCP zlecony przez Carrefour.

Udział w projekcie marki Disney jest rozszerzeniem dotychczasowej współpracy obu podmiotów.

- „Zgodnie z przyjętą strategią poszukujemy nowych odbiorców i nowych projektów współpracy, które mogłyby przynieść nam odpowiedni poziom przychodów, a co za tym idzie zwiększenie poziomu zysków. Pod koniec lipca Eurosnack przeszedł szczegółowy audyt, który został zlecony przez sieć handlową Carrefour Polska. Dokładnie sprawdzono nasze magazyny, każdy z poszczególnych etapów produkcji, personel, nasz system jakości oraz zarządzania zakupami i surowcami. Nie baliśmy się tego doświadczenia, ponieważ przestrzegamy nie tylko zasad BHP, ale także odpowiedniego poziomu zarządzania. Kontrola wypadła pomyślnie dla nas i tym samym zostaliśmy wybrani przez Carrefour do ich projektu związanego z marką Disney. Nasz produkt, chrupka kukurydziana w opakowaniu 60 gr. będzie dostępna w tej sieci sklepów pod wszystkim dobrze znaną marką Disney.” – opowiada Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

W sierpniu Eurosnack opublikował raport za drugi kwartał br. Spółka zanotowała 3-procentowy wzrost swoich przychodów w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku (z 1,61 do 1,66 mln zł).

 

Eurosnack S.A. osiągnał 3,3 mln zł przychodu w pierwszej połowie roku. II kwartał 2010 przyniósł Spółce 1,66 mln zł przychodu

Chorzów, 11 sierpnia 2010r. – EUROSNACK S.A. – notowany na NewConnect producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik zanotował w II kwartale 2010r. 3-procentowy wzrost swoich przychodów w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (z 1,61 do 1,66 mln zł). Pierwsza połowa roku była udana dla Spółki, przyniosła bowiem 3,3 mln zł przychodu, co oznacza 5 proc. wzrostu w odniesieniu do tego samego okresu w 2009 roku.


W czerwcu Eurosnack osiągnął rekord sprzedaży w całej historii firmy. Stale rosnące przychody stopniowo pokrywają stratę netto, którą poniosła Spółka przed przekształceniem oraz zmianą modelu biznesowego.


- „Mamy podpisane kontrakty długoterminowe z odbiorcami. W większości są to duże sieci handlowe jak np. Carrefour Polska. W drugim kwartale 2010 wygenerowaliśmy 1,66 mln zł przychodu ze sprzedaży netto. W porównaniu do ubiegłego roku jest to wzrost o 3,1 procent. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ przychody Eurosnack stale rosną. W pierwszym kwartale nasz wynik netto wyniósł ponad 67 tys. złotych. Drugi kwartał był trudny dla całej branży. Szczególnie okres maja i czerwca z powodu licznych powodzi w kraju, zahamował dynamikę wzrostu. Powodzie spowodowały także spadek marży oraz podniesienie cen na surowce oraz opakowania. Pomimo tych niełatwych warunków rynkowych udało nam się zmniejszyć stratę netto w stosunku do II kwartału ubiegłego roku aż o 27 procent. Tę znaczącą różnicę widać dokładnie w przypadku porównania pierwszej połowy tego oraz 2009 roku. W tym ujęciu nasz zysk netto wzrósł ponad sześciokrotnie. Udało nam się to osiągnąć w ciągu jednego roku.” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Spółka w połowie lipca informowała o rozszerzeniu współpracy z brytyjską siecią Tesco Polska sp. z o.o.. Eurosnack dystrybuuje do małych i średnich sklepów tej marki kolejny swój produkt pałkę kukurydzianą.

 - „Rozszerzenie współpracy z Tesco to dla spółki sygnał zaufania sieci handlowych. Współpracujemy także z siecią Carrefour, która ma wiele pomysłów na własne marki. Pałka czy inaczej chrupka kukurydziana to produkt cieszący się powodzeniem oraz sympatią dzieci i młodych rodziców. Nie zawiera glutenu, co jest znaczące dla osób chorych na celiakie i przebywających na diecie bezglutenowej. Mało takich produktów jest dostępnych w Polsce. Niedawno chrupka kukurydziana osiągnęła kolejny sukces: została wybrana właśnie przez sieć Carrefour Polska do projektów pod marką własną Disney.” – opowiada Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.


WYBRANE DANE FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE

II kwartał
Okres od 1.04.2010
do 30.06.2010

II kwartał
okres od 1.04.2009
do 30.06.2009

Narastająco
okres od 1.01.2010
do 30.06.2010

Narastająco
okres od 1.01.2009
do 30.06.2009

Przychody netto ze sprzedaży 1 662 584,54 1 613 089,14 3 328 974,91 3 174 008,14
Amortyzacja 69 571,56 18 233,10
85 468,19
31 807,90
Zysk/strata na sprzedaży -67 601,36 -150 605,82 - 4 188,38 -248,616,20
Zysk/strata na działalności operacyjnej -95 728,90 -145 428,01 -25 740,87 -325 700,80
Zysk/strata brutto -117 534,13 -149 315,32 -50 564,99
-332 721,26
Zysk/strata netto -117 534,13 -149 315,32 -50 564,99
-332 721,26

 

 

3,36 mln zł przychodu Eurosnack za pierwsze półrocze 2010r. Czerwiec z najlepszym wynikiem sprzedaży w historii

Chorzów, 7 lipca 2010r. – EUROSNACK S.A. – notowany na NewConnect producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik wypracował ponad 3,36 mln zł przychodu ze sprzedaży za pierwsze sześć miesięcy br. W czerwcu Spółka osiągnęła najwyższy w swojej historii wynik przychodów – sięgnął on ponad 603 tys. złotych.

Eurosnack prognozuje, iż na koniec 2010r. osiągnie 7,26 mln złotych przychodu. Spółka zgodnie z przyjętą strategią planuje poszerzenie skali działalności poprzez współpracę z innymi firmami z branży.

W pierwszym kwartale tego roku wypracowaliśmy 1,6 mln zł, kolejne dwa miliony dołożyliśmy w drugim kwartale. Odkąd przemodelowaliśmy naszą strukturę sprzedaży nasze przychody systematycznie rosną. Czerwiec w tym roku był najlepszym miesiącem w historii naszej firmy pod względem sprzedaży. Poziom przychodów osiągnął ponad 603 tys. złotych. Również wielkość produkcji pobiła rekord, gdyż wyprodukowaliśmy w chorzowskim zakładzie 660 tys. sztuk chrupek. Jest to więcej niż Wrocław posiada mieszkańców. W najbliższych planach Eurosnack ma powiększenie sieci dystrybucji produktów. Dzięki temu wypracujemy jeszcze większe przychody ze sprzedaży. Chcemy też umocnić naszą pozycję na rynku oraz w oczach dotychczasowych kontrahentów poprzez uzyskanie certyfikatów, które potwierdzą doskonałą jakość naszych wyrobów. Przy produkcji korzystamy tylko z surowców od sprawdzonych i poleconych dostawców.” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A

Kilka dni temu Eurosnack zadebiutował na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła emisja akcji, z której spółka pozyskała 1 mln złotych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na unowocześnienie parku maszynowego. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.

 

Już jutro debiut EUROSNACK S.A. na NewConnect

Chorzów, 30 czerwca 2010r. – Już jutro na rynku NewConnect zadebiutuje EUROSNACK S.A. – producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik. Do obrotu w dniu debiutu zostanie wprowadzonych 994.272 Praw do Akcji serii D. Debiut poprzedziła prywatna emisja, z której spółka pozyskała 1 mln złotych. Przeznaczy je na zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych, dzięki którym będzie w stanie zwiększyć wolumen sprzedaży.

Funkcję oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.

Eurosnack ma w planach poszerzenie skali działalności poprzez współpracę z innymi firmami z branży. Zamierza także poszerzyć sieć dystrybucji produktów oraz uzyskać odpowiednie certyfikaty, które potwierdzą jakość produktów wytwarzanych przez spółkę.

"Realizację strategii zaczęliśmy od zmiany struktury sprzedaży. Obecnie ok. 70 proc. produkcji sprzedajemy do dużych sieci handlowych. Zrealizowaliśmy emisję akcji zwiększając ofertę do 1 mln zł, choć planowaliśmy pierwotnie pozyskać tylko pół miliona. Widać, że rynek czekał na taką spółkę jak nasza. Jutro debiut na rynku NewConnect, który jest dla nas niejako nagrodą za wytężoną pracę nad kondycją spółki przez ostatni rok. W najbliższych naszych planach jest zwiększenie sieci dystrybucji produktów. Dzięki temu wypracujemy większe przychody ze sprzedaży. Chcemy też umocnić naszą pozycję na rynku oraz w oczach dotychczasowych kontrahentów poprzez uzyskanie certyfikatów, które potwierdzą doskonałą jakość naszych wyrobów. Przy produkcji korzystamy tylko z surowców od sprawdzonych i poleconych dostawców." – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Eurosnack S.A. po pierwszych pięciu miesiącach br. wypracował 2,76 mln złotych przychodu. Jest to o 160 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W skali całego roku debiutant planuje wypracować 7,26 mln zł przychodów.

W czwartek 1 lipca debiut EUROSNACK S.A. na NewConnect. Debiutant prognozuje 7,26 mln zł przychodu w 2010r.

Chorzów, 28 czerwca 2010r. – W najbliższy czwartek 1 lipca br. na rynku NewConnect zadebiutuje EUROSNACK S.A. – producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik. Debiut został poprzedzony prywatną emisją akcji, z której spółka pozyskała ponad 1 mln złotych. Środki te przeznaczy na zakup nowych urządzeń do produkcji.

Eurosnack S.A. po pierwszych pięciu miesiącach br. wypracował 2,76 mln złotych przychodu. Jest to o 160 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W skali całego roku debiutant planuje wypracować 7,26 mln zł przychodów.

W ubiegłym, trudnym dla gospodarki roku, zdecydowaliśmy się na zmianę modelu biznesowego. Obecnie nasz model sprzedaży opiera się przede wszystkim na dużych detalicznych sieciach handlowych. Nasze produkty są sprzedawane zarówno pod naszymi markami, jak i zleconymi np. dla sieci Carrefour. Za pierwszy kwartał br. osiągnęliśmy 1,6 mln zł przychodu, kolejne 1,16 mln zł dołożyliśmy w kwietniu i maju. W sumie po pięciu miesiącach tego roku nasz przychód jest na poziomie 2,76 mln złotych. Sprzedaż stale rośnie, dlatego zdecydowaliśmy się na emisję akcji oraz wejście na rynek NewConnect.  Pozyskaliśmy milion złotych, który przeznaczymy na modernizację parku maszynowego a to pozwoli realizować większą liczbę zamówień, tym samym wypracujemy wyższe przychody. Według naszych prognoz na koniec 2010 roku przychód Eurosnack będzie na poziomie 7,26 mln złotych.” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Wejście Spółki na rynek alternatywny warszawskiej GPW poprzedziła emisja akcji o wartości 1 mln złotych. Początkowo Eurosnack planował pozyskać jedynie połowę tej sumy. Do podwojenia puli przyczyniło się duże zainteresowanie Inwestorów ofertą Spółki.
Do obrotu w dniu debiutu trafią jedynie Prawa do Akcji nowej emisji. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.

Debiut EUROSNACK S.A. planowany na 1 lipca

Chorzów, 23 czerwca 2010r. – Już za osiem dni, w czwartek 1 lipca br. planowany jest debiut na rynku NewConnect spółki EUROSNACK S.A. – producenta chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik. Wejście Spółki na rynek alternatywny poprzedziła prywatna emisja akcji, z której pozyskano milion złotych. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na rozbudowę parku maszynowego.

- „Przeprowadzona emisja akcji była dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Ostrożnie podeszliśmy do Inwestorów i zaproponowaliśmy im ofertę akcji o wartości 0,5 mln złotych. Zainteresowanie było dwukrotnie wyższe i skłoniło nas do zwiększenia puli do 1 mln złotych. Pozyskany milion złotych wykorzystamy na nowoczesne maszyny, dzięki którym będziemy mogli realizować większą ilość zleceń. Większa ilość zleceń to większa sprzedaż, czyli wyższe przychody. Wejście na rynek NewConnect planujemy na 1 lipca br. Będzie to kolejny krok w naszej strategii, który ma wpłynąć na zwiększone wyniki finansowe oraz rentowność przedsiębiorstwa. Prognozujemy, iż na koniec 2010 roku wypracujemy 1,48 mln zł wzrostu przychodu ze sprzedaży rok do roku.” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.


W I kwartale br. Eurosnack wypracował ponad 1,6 mln zł przychodu. Zysk netto wyniósł 67 tys. złotych. Spółka dokonała przeobrażenia prowadzonego profilu sprzedaży. Obecnie opiera się on głównie na dużych sieciach handlowych i długoterminowych umowach.

EUROSNACK S.A.: ponad 1,6 mln zł przychodu w I kwartale br.

Chorzów, 17 maja 2010r. – EUROSNACK S.A. – producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – zanotował w I kwartale br. ponad 1,6 mln złotych przychodów. Spółka wypracowała również zysk netto w wysokości blisko 67 tysięcy złotych.
Na czerwiec jest planowany debiut Eurosnack S.A. na rynku NewConnect. W niedawno zakończonej prywatnej emisji akcji spółka pozyskała od inwestorów 1 mln zł.

- „W czasie kryzysu gospodarczego roku 2009, przemodelowaliśmy nasz biznes, w ten sposób, że zaczęliśmy realizować sprzedaż nie tylko do regionalnych hurtowni, ale również bezpośrednio do dużych sieci handlowych – hipermarketów i innych sklepów wielko powierzchniowych. Sprzedajemy w nich zarówno produkty pod markami własnymi, jak i realizujemy zamówienia na produkty pod marką klienta. To przekłada się na bardzo dobrą, dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów sięgająca ok. 20% w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku. Spodziewamy się kontynuacji tego pozytywnego trendu w przychodach oraz dobrej rentowności netto w 2010 roku. Szczególnie, że już niedługo będziemy mogli rozpocząć program inwestycyjny finansowany ze środków pozyskanych od inwestorów. Pozwoli on nam na istotne zwiększenie mocy produkcyjnych, a w konsekwencji – dalsze zwiększanie sprzedaży.” – tłumaczy Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

W 2010 roku Eurosnack S.A. zamierza wypracować ok. 7,26 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 358 tys. zysku netto.


- „Będzie to wzrost na poziomie przychodów o ponad 1,48 mln zł rok do roku. Jesteśmy dobrej myśli, że dzięki zmianom modelu biznesowego zrealizujemy ten plan.” – komentuje Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

W ubiegłym miesiącu Eurosnack S.A. przeprowadził emisję akcji serii D, która zakończyła się dość nieoczekiwanie olbrzymim sukcesem.

- „Na początku chcieliśmy zaoferować Inwestorom akcje o wartości do pół miliona złotych. Jednak szybko musieliśmy zrewidować ten zamiar, gdyż popyt na akcje naszej spółki okazał się ogromny. Przełożyło się to na 100% zwiększenie puli walorów. Cieszy nas to zainteresowanie, ponieważ dzięki niemu możemy przyśpieszyć zakup nowych maszyn, które pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnej. Pozyskane środki zwiększą kapitału obrotowego, co przełoży się na możliwość zaspokojenia większej ilości zamówień.” – opowiada Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

W czerwcu Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect.

EUROSNACK S.A. zadebiutuje NewConnect. Debiut planowany jest na II połowę czerwca br.

Chorzów, 27 maja 2010r. – EUROSNACK S.A. – producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – zadebiutuje na rynku NewConnect w II połowie czerwca br. W ubiegłym miesiącu spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji serii D, z której pozyskano 1 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A.

 

-„Rosnący popyt na nasze produkty przełożył się na decyzję o emisji akcji. Tutaj inwestorzy miło nas zaskoczyli, ponieważ planowaliśmy ograniczyć jej wartość do pół miliona złotych. Okazało się, że zainteresowanie jest o 100% większe i podwoiliśmy tę pulę do miliona złotych. Środki z tej emisji pozwolą na rozbudowę infrastruktury, parku maszynowego, co przełoży się na możliwość realizacji większej ilości zleceń, a tym samym zwiększenie sprzedaży.” – komentuje Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Eurosnack S.A. uzyskał za I kwartał br. ponad 1,6 mln zł przychodu. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości blisko 67 tys. złotych. Wynik ten jest związany ze zmianą modelu biznesowego Spółki, który opiera się przede wszystkim na sprzedaży za pośrednictwem dużych sieciach handlowych, na podstawie długoterminowych umów.

- „Postanowiliśmy zmienić nasz dotychczasowy model sprzedaży, który powoli przestawał spełniać oczekiwania zarówno zarządu, jak i rynku. Obecnie odbiorcami naszych wyrobów są sieci detaliczne oraz inne sklepy wielkopowierzchniowe. Dostarczamy im produkty naszej marki oraz realizujemy zamówienia na wyroby pod marką klienta. Mamy podpisane długoterminowe umowy, które zapewniają nam względne bezpieczeństwo stałych przychodów. Na koniec 2010 roku prognozujemy, że wypracowany przez nas wzrost przychodów ze sprzedaży wyniesie ponad 1,48 mln zł rok do roku. ” – tłumaczy Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

EUROSNACK S.A. przeprowadzi emisję akcji o wartości 0,5 mln zł

Chorzów, 25 marca 2010 – EUROSNACK S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – przeprowadzi w kwietniu prywatną emisję akcji. W jej ramach poprosi inwestorów o 0,5 mln zł, które przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego. W maju, bezpośrednio po emisji, Eurosnack S.A. zadebiutuje na rynku NewConnect. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A., Autoryzowanym Doradcą została spółka CEE Capital sp. z o.o


- „Pierwotnie planowaliśmy upublicznienie spółki dopiero za kilka miesięcy, jednak w związku z rosnącym popytem na nasze produkty, musimy przyspieszyć program inwestycyjny. Emisja będzie niewielka, ponieważ spodziewamy się szybkich efektów inwestycji. Dlatego nie chcemy za bardzo rozwadniać akcjonariatu.” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Od 2007 roku tj. od momentu przejęcia marki ZPC Lajkonik, Eurosnack S.A. dokonał dużych zmian w modelu biznesu. Przede wszystkim zmieniło się portfolio klientów spółki.

- „Dziś to nie tylko lokalne hurtownie, ale przede wszystkim duże sieci handlowe. W związku z tym znacznie wzrósł popyt na nasze produkty. Aby go zaspokoić konieczne są inwestycje w infrastrukturę, przede wszystkim w park maszynowy. To główny cel, na który chcielibyśmy przeznaczyć środki z planowanej emisji akcji” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

- „Eurosnack S.A. To ciekawa propozycja dla inwestorów zainteresowanych akcjami spółek produkcyjnych i handlowych. Takich ofert w ostatnim czasie brakowało na rynku, stąd liczymy na spore zainteresowanie emisją. Jej szybka realizacja pozwoliłaby spółce debiutować na rynku już w maju br.” – komentuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.