7/ESPI 12.09.2023 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu

Osoby reprezentujące Spółkę 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

pobierz załącznik