5/RB_12.03.2021Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii L

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziału akcji serii L.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę 

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

ZAŁĄCZNIK