21 pażdziernika 2015 Zmiany w Zarządzie Spółki

 

Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Panią Anetę Kazieczko, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki w dniu 20 października 2015 roku powołał na Prokuretna  Spółki Panią Ewę Kawałkowską, udzielając jej prokury samoistnej.

 Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu z powodów osobistych złożył Pan Bartosz Wasylewicz.