2023-10-20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu  2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 008 161,53  zł, co stanowi  99,95 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2022 roku (wyniosły 11 014 088,16  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 104 603 261,62 zł netto, co stanowi 127,76 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 81 872 135,79 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu