2023-08-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 640 498,38  zł, co stanowi  133,16% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2022 roku (wyniosły 8 741 744,05  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 79 076 660,43 zł netto, co stanowi 133,71 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 59 140 234,06 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu