2023-07-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 555 248,97 zł, co stanowi 120,39% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2022 roku (wyniosły 9 598 045,04 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 67 436 162,05 zł netto, co stanowi 133,81 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 50 398 490,01 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu


Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu