2023-05-19 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2023 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10 195 483,00 zł, co stanowi  134,19 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2022 roku (wyniosły 7 597 520,79 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 43 310 472,65 zł netto, co stanowi 136,32 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 31 771 000,61 zł ).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu