2023-04-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2023 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12 867 916,42 zł, co stanowi 131,91% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2022 roku (wyniosły 9 754 795,60 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2023 r. przychody Spółki wyniosły ok. 33 114 989,65 zł netto, co stanowi 136,99 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (wyniosły 24 173 479,82 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu