2023-03-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2023 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10 791 534,72  zł, co stanowi  128,04% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2022 roku (wyniosły 8 428 140,78  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lutego 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 20 247 073,23 zł netto, co stanowi 140,42 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 14 418 684,22 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu