2023-01-20 Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2022 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok.  12 322 897,09  zł, co stanowi  151,72% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2021 roku (wyniosły 8 122 372,85  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2022 r. przychody Spółki wyniosły ok. 115 475 355,54 zł netto, co stanowi 149,93 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (wyniosły 77 018 134,15 zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu